Różne typy układu nerwowego

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Rozproszony (sieciowy)- neurony jednakowo rozsiane są po całym ciele i nie wyodrębniają się większe skupiska neuronów. Nie istnieje również podział na układ nerwowy centralny i obwodowy. Co ciekawe, każdy fragment owej sieci wykazuje zbliżone funkcje do całego układu. Ten typ układu nerwowego występuje u niższych zwierzą, które nie wykazują przemieszczania się lub przemieszczają się jedynie w niewielkim stopniu, np. parzydełkowce.
Pasmowy- taki typ układu nerwowego spotkać można u wirków (np. wypławek, nicienie). W tym przypadku wyodrębnione są tzw. narządy zwojowe w okolicy głowy. Ponadto występują pary podłużnych pni, które skupiają komórki asocjacyjne i ruchowe. Pnie te są połączone spoidłami.
Drabinkowo- węzłowy- typ ten może mieć różną budowę. Na przykład u pierścienic (dżdżownica) wykazuje on budowę metameryczną (drabinkową). Występują dwa pnie nerwowe, a ponadto każdy segment posiada parzyste zwoje połączone spoidłami. Natomiast u stawonogów występuje większa centralizacja tego układu. Tutaj też jest budowa drabinkowa.
Cewkowaty- wyraźnie wyodrębniony mózg i odchodząca od niego pojedyncza cewka leżąca w linii środkowej grzbietu. Układ dzieli się na część centralną (mózg i rdzeń) i część obwodową (nerwy mózgowe i rdzeniowe). Ten typ występuje min. u kręgowców.

Neuron

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Neuron czyli komórka nerwowa odpowiedzialna za przenoszenie sygnału elektrycznego. Składa się z kilku elementów, których specyficzna budowa umożliwia przenoszenie owego impulsu. Perykarion, czyli całko neuronu, jest to największa (ale nie najdłuższa) część komórki nerwowej. W tej części komórki znajduje się jądro komórkowe, liczne mitochondria, aparat Golgiego, siateczka endoplazmatyczna oraz inne organella komórkowe. W tej części neuronu zachodzą podstawowe funkcje życiowe komórki takie jak na przykład oddychanie komórkowe. Dendryty są to liczne, krótkie, rozgałęzione wypustki. Wypustki te przewodzą impuls elektryczny od zewnątrz do ciałka neuronu. Odmienną wypustką jest akson, jest on znacznie dłuższy od dendrytów i przewodzi on impuls od ciałka do zewnątrz, gdzie za pomocą synapsy łączy się z dendrytami innych komórek (lub z komórkami docelowymi, np. mięśniowymi). Jest to najdłuższa część komórki nerwowej, w niektórych przypadkach może osiągnąć nawet kilka metrów! Akson otoczony jest osłonką mielinową z przewężeniami, dzięki czemu impuls elektryczny przenoszony jest "skokowo" (z jednego przewężenia na kolejne). Jest to korzystniejsze rozwiązanie niż przenoszenie ciągłe, ponieważ daje dużo większą prędkość przenoszenia impulsu.

Narządy szczątkowe i atawizmy- definicja i przykłady

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Narządy szczątkowe są to takie narządy, które słabo się wykształciły. Są częściowo lub całkowicie nieuformowane. Zgodnie z zasadą "nieużywane zanika", zostały niejako uwstecznione w porównaniu do tego w jakiej postaci narządy te funkcjonowały u przodków danego gatunku. Nie pełnią one, żadnej funkcji w organizmie, lub funkcja ta jest nieznaczna.
Przykłady:
Kość ogonowa człowieka, Wyrostek robaczkowy jelita cienkiego u człowieka, zredukowane skrzydła niektórych owadów, szczątkowe oczy kreta, uwstecznione mięśnie, których zadaniem jest poruszanie małżowiną uszną, nieliczne włosy na skórze człowieka, szczątkowe kości pasa biodrowego węży i wielorybów, szczątkowe kości palca umieszczone wysoko na stopie konia, zalążnie kwiatów męskich u niektórych roślin rozdzielnopłciowych.
Atawizmy są to narządy lub cechy, które zanikły w przebiegu ewolucji w danej linii rozwojowe, jednak pojawiły się one omyłkowo u pojedynczych osobników w gatunku.
Przykłady:
Trzy palce u konia, ogon u człowieka, kończyny tylne (czasami nawet ze stopą), długie kły u świni domowej niczym u dzika, owłosienie całego ciała człowieka, ubarwienie gołębia domowego przypominające gołębia skalnego, czy też więcej niż jedna para sutków u człowieka.

Narządy homologiczne i analogiczne- definicja i przykłady

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Narządy homologiczne- Są to narządy, które u różnych gatunków mają podobny plan budowy lecz mogą mieć różne funkcje. Mają one wspólne pochodzenie ewolucyjne (świadczy to o bliskim pokrewieństwie danych gatunków).
Przykłady:
ręka człowieka- płetwa wieloryba- skrzydło ptaka (podobny plan budowy przedniej kończyny a różna funkcja)
Kopyto ssaka (np. konia)- pazur gada, ssaka, ptaka- paznokieć człowieka (kopyto do ochrony, pazur np do ataku, paznokieć to narząd zanikający)
Typowe liście (np. klon)- wąsy roślin czepnych (np. ogórek)- Łuski okrywające pąki (np. kasztanowiec)- liście spichrzowe (np. cebula)- liść- pułapka (np. rosiczka)
Narządy analogiczne- Narządy spełniające taką samą funkcję, ale plan budowy jest różny. Często są do siebie bardzo podobne, ale nie świadczą o wspólnym pochodzeniu ewolucyjnym.
Przykłady:
oko głowonoga- oko kręgowca (oba pełnią funkcję narządu wzroku jednak ich budowa wewnętrzna jest zupełnie odmienna)
odnóża owada – nogi kręgowca (oba narządy służą do chodzenia, ale ich udowa, umiejscowienie a nawet liczba są różne)
Skrzydło owada- skrzydło ptaka -skrzydło nietoperza (wszystkie służą do latania jednak ich pochodzenie jak i budowa wewnętrzna są bardzo odmienne)

Przegląd er geologicznych

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Między latami 4600-2500 milionów lat temu był Archaik. Wówczas to powstał Układ Słoneczny w tym Ziemia i wtedy też prawdopodobnie powstały pierwsze bakteria. Drugą erą geologiczną był Proteozoik, który dzieli się na wczesny, środkowy i późny. Miał on miejsce między 2500-545 milionów lat temu. W czasie jego trwania na ziemi powstały sinice (mikroorganizmy przeprowadzające fotosyntezę tlenową), eukarionty (komórki jądrzaste) oraz organizmy wielokomórkowe jak glony i miękkie zwierzęta. W Paleozoiku w morzach pojawiła się wiele gatunków zwierząt wytwarzających szkielet, najpierw lancetniki, potem ryby, które wyszły na ląd i dały początek płazom, a na lądzie nastąpił rozwój roślin: widłaki, skrzypy i paprocie. Era ta zaczęła się 545 milionów lat temu i trwała aż do 251 milionów lat temu. Składała się z: kambru, ordowiku, syluru, dewon, karbonu i permu. Mezozoik, składający się z jury, triasu i kredy, trwał od 251 do 65 milionów lat temu. W czasie jego trwania powstały gady (w tym dinozaury) oraz rośliny okrytonasienne. Ostatnią erą jest kenozoik (paleocen, eocen, oligocen, miocen, pliocen, plejstocen i holocen). Trwał od 65 milionów lat temu i trwa do dziś. Powstały wtedy rośliny kwiatowe, ssaki i ptaki. Powstał człowiek.

Szkoła kuźnią talentów?

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Cofnijmy się wspomnieniami do czasów podstawówki. Konkretnie przypomnijmy sobie wygląd naszej lekcji przyrody. Nuda, prawda? Mało kto miał szczęście by trafić na nauczyciela z powołania, który w przyjazny i ciekawy sposób przybliżył nam tajniki biologii, chemii i fizyki. Bo patrząc na naszą edukację z perspektywy czasu, wielu z nas mogłoby stać się świetnymi naukowcami, biologami, medykami czy też fizykami, a może nawet i lekarzami. Dlaczego więc tak trudno było zainteresować nas nauką przedmiotów ścisłych? Czy wynika to z poziomu trudności tychże przedmiotów? Z całą pewnością nie. Winić można dziś jedynie naszą uczniowską ignorancję, brak ambicji u nauczyciela wykładającego przedmiot oraz mało ciekawy program nauczania. Przecież nauka może być ciekawa. Należy ją jedynie umiejętnie przedstawić i sformułować odpowiedni program edukacyjny przyjazny dzieciom. Zachęcić uczniów do samokształcenia, do zdobywania wiedzy na własną rękę. Gdy spojrzymy na dzisiejszą edukację w podstawówkach na pewno zauważymy duże zmiany w porównaniu do nudnych lekcji jakie pamiętamy z naszego dzieciństwa. Dziś młodzież bierze udział w licznych projektach naukowych, które dbają o to by nie przegapiły swojej szansy na naukową karierę.

Alergie poważnym zagrożeniem dla zdrowia

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Doniesienia polskich naukowców są przerażające i zmuszające do refleksji. Alergię stają się coraz poważniejszym problem zdrowotnym Polaków. Z roku na rok wzrasta liczba osób cierpiących na nadwrażliwość na liczne substancję takie jak pyłki i roztocza. Alergeny są szkodliwe dla większości polskich dzieci. Co stoi za tak licznymi zachorowaniami? Nikt nie rodzi się cierpiąc na alergie- chodź w genach może być zapisana skłonność do nadwrażliwości. Jednakże dające się w znaki, przykre odmiany tego schorzenia nabywa się w skutek obcowania w dzieciństwie z określonymi czynnikami. Nauka mówi, że alergie powoduje narażanie naszych dzieci na działanie chemicznych substancji oraz szkodliwych grzybów. Badania laboratoryjne dowodzą, że nadwrażliwość na dane alergeny takie jak na przykład: roztocza czy też pyłki kwiatowe, spowodowane są nadmiernym używaniem chemicznych preparatów w otoczeniu dzieci. Zmniejszają one bowiem naturalne bariery obronne chroniące nasze pociechy przed wtargnięciem do ich organizmu szkodliwych substancji. Naukowcy biją na alarm. Jeśli nie zaprzestaniemy narażać naszych pociech na działanie niekorzystnych substancji, wyrośnie nam pokolenie słabych i chorowitych alergików i astmatyków.

Zapomniany polski talent

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Polska odkąd wstąpiła do NATO w każdej dziedzinie za punkt honoru postanowiła dogonić kraje zachodu. Na fali nowo wprowadzonego kapitalizmu polskie firmy zaczęła zdobyć popularność na ogólnoświatowym rynku, polscy artyści również z powodzeniem odnaleźli się w zachodnich realiach. Polska gospodarka powoli zrównywała się ze standardami europejskimi. Jednakże pomimo prężnego rozwoju na wszelkich płaszczyznach nadal niedoceniania pozostawała polska nauka. I to nie przez zagranicznych badaczy. Oni bowiem z podziwem patrzyli na dokonania naszych młodych rodaków. Polska nauka była wręcz niewidoczna dla polskiego państwa. Zaniedbywana, rzadko kiedy mogła liczyć na państwową pomoc finansową. Dowodem na to jak wolno powstawała w głowie polityków świadomość wartości wspierania rozwoju nauki oraz badań jest z całą pewnością data powstania polskiej agencji kosmicznej. POLSA-bo tak brzmi skrót polskiej agencji- powstała na mocy ustawy uchwalonej dopiero 26 września 2014 roku. Powołanie tak znaczącej naukowej instytucji zajęło naszym politykom około dwudziestu pięciu lat. Czy to niewystarczający dowód ignorancji polików w sprawie rozwoju polskiej nauki? Nasi badacze należą do najlepszych i najbardziej ambitnych w Europie, jedyne czego im brakuje to wsparcia finansowego od państwa.

Komunikacja niewerbalna

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Czy ubiór wpływa na kreowanie naszego wizerunku w oczach rozmówcy? Z całą pewnością tak. Nauka wielokrotnie badała aspekt wpływu stroju, postawy ciała, a nawet barwy głosu jaką przyjmujemy podczas rozmowy, na skuteczność naszej retoryki. W ciągu ostatnich lat przeprowadzono rzesze eksperymentów mających udowodnić jak ważne są bodźce wizualne podczas codziennej komunikacji. Komunikaty werbalne stanowią bowiem jedynie niewielki procent przekazywanych informacji. Eksperci udowodnili że kluczowy sens naszej wypowiedzi zawarty jest w wysyłanych sygnałach niewerbalnych. Przykładowo: kobieta ubrana w czerwoną suknie i prawiąca o praktycznym zarządzaniu kapitału firmy, będzie dla odbiorcy dużo mniej poważna i wiarygodna, niż kobieta w szarej, formalnej garsonce. Badania laboratoryjne posunęły się nawet o krok dalej. Udowadniając, że wrażenia wzrokowe są odpowiedzialne za wytwarzanie specjalistycznych synaps nerwowych w ośrodkach neuronowych odpowiedzialnych za pamięć krótkotrwałą. Zatem powielane w społeczeństwie wzorce, na przykład zakładanie czerwonych sukienek na randkę, wykształciły w organizmach ludzkich odruch polegający na identyfikowaniu tego stroju jako nieformalnego i związanego z rozrywką. Natomiast poważna garsonka kojarzona z pracą, zmusza nasz umysł do skupienia się.

Czy należy się szczepić?

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Pogoda za oknem z całą pewnością świadczy o nadejściu wiosny. Wraz z końcem zimy, zakończył się również okres zachorowań na grypę. Jednakże żniwo tegorocznego okresu chorobowego jest nieporównywalnie większe niż jeszcze pięć lat temu. Dlaczego, pomimo prężnego rozwoju nauki i farmakologii, przypadków zachorowań kończących się tragicznymi komplikacjami jest coraz więcej? Za tą tragedią stoi popularna w ostatnim czasie teoria o nieopłacalności szczepień przeciwko grypie. Wątpliwe źródła traktują o przypuszczalnych powikłań jakie niosą za sobą szczepienia. Według nigdzie nie udokumentowanych badań laboratoryjnych szczepienia przeciwko chorobą zakaźnym mają prowadzić do wad genetycznych u naszego potomstwa. Jakie zatem są skutki braku szczepień? Śmiertelne żniwa chorób zakaźnych. W momencie gdy na szali mamy postawić życie naszego dziecka, dlaczego dajemy wiarę niesprawdzonym źródłom? Czy rodzice zdają sobie sprawę, że bez odpowiednich działań profilaktycznych nawet zwykła ospa, którą każdy z nas przeszedł w dzieciństwie, może zakończyć się powikłaniami prowadzącymi nawet do śmierci? Co stoi zatem za intencjami osób nakłaniającymi nas do niepoddawania się szczepieniom? Z całą pewnością fanatyzm naukowy. Czy warto oddawać życie naszych dzieci, za interesy obcych ludzi?

Podział systepatyczny glonów

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Glony są to organizmy plechowe, czyli bez tkankowe. Mogą mieć budowę jednokomórkową, komórczakową ( jedna duża komórka, która zawiera wiele jąder) lub wielokomórkową. Sinice są rodzajem glonów w kolorach zielonym, niebieskim, czerwonym lub fioletowym. Mają budowę jednokomórkową lub nitkowatą. Eugleniny, czyli glony o barwie zielonej, które zbudowane są jedynie z jednej komórki. Kolejną zieloną grupą są zielenice. Mogą być zbudowane z jednej lub wielu komórek. Może mieć też budowę komórczakową. Są ważnym źródłem tlenu w wodach słodkich. Krasnorosty, z kolei są czerwone o różnych odcieniach czerwieni, aż do czarnego. Rzadko przyjmują budowę jednokomórkową. Zwykle przypominają podwodne rośliny i osiągają znaczne rozmiary. Są zdolne do prowadzenia fotosyntezy na większych głębokościach. Tobołki to kolejna grupa glonów o barwie żółtozielonej, żółtobrunatnej a nawet brunatne. Posiadają formę jednokomórkową lub nitkowatą. Złocienice, jak sama nazwa wskazuje posiadają brązowo-złocistą barwę i jednokomórkową budowę. Okrzemki wyglądają podobnie do Złocienic. Różnica pomiędzy nimi jest taka że pierwsze występują w wodach słodkich, a drugie w morskich. Ostatnią grupą są brunatnice o barwie oczywiście brunatnej i budowie nitkowatej lub wielokomórkowej.

Cykl życiowy komórki zwierzecej

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Cykl życiowy komórki zwierzęcej dzieli się na dwa etapy: interfaza i mitoza. Pierwszy z tych etapów, to etap wzrostu. Trwa dość długo w porównaniu do mitozy. W czasie jego trwania mamy trzy podstawy. Faza G1 to synteza RNA i białek. Następuje wówczas wzrost objętości komórki. Czas trwania tej fazy to nawet 70% czasu życia komórki. Kolejna faza S- dochodzi do replikacji DNA. Nadal trwa wśród komórki, ale rośnie też objętość jądra. Kolejna faza czyli G2 ponownie syntetyzowane są rybosomy i białka. W tym momencie dochodzi do podziału niektórych organelli. W tym momencie komórka jest gotowa do podziału czyli mitozy. Mitoza to podział komórki na dwie identyczne jak macierzysta. Nie następuje wymiana informacji genetycznej. Tutaj wyróżniamy cztery fazy. Profaza – zanika jąderko i następuje rozpad otoczki jądrowej. Chromosomy zaczynają być widoczne. W metafazie tworzy się bruzda podziałowa. Tworzy się też wrzeciona podziałowe. W anafazie Chromosomy są rozgrywane i rozciąganie na dwa przeciwnego bieguny, aby w telofazie wytworzyła się błona podziałowa i tworzą się dwie komórki potomne. Odtwarzana jest również błona wokół jądra i jąderko. Dwie potomne komórki przechodzą do Interfazy, i cykl zaczyna się od początku.

Jak zbudowane są białka

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Białka to związki o bardzo skomplikowanej budowie. Białka mają budowę pierwszorzędową, drugorzędową i trzeciorzędową, a niektóre cząsteczki także czwartorzędową. Pierwszorzędowa struktura to kolejność ułożenia aminokwasóww łańcuchu. Aminokwasy są to pojedyncze cząsteczki, podstawowe jednostki budujące białka. Kolejność ułożenia aminokwasów w cząsteczce determinowana jest sekwencją nukleotydów w DNA. Ponadto kolejność ta decyduje o przestrzennej strukturze białka. To w jaki sposób wyglądają kolejne formy pofałdowania zależy od tego jak utworzą się wiązania (np. wodorowe) między aminokwasami oddalonymi od siebie w łańcuchu. Struktura drugorzędowa to nic innego jak skurczenie łańcucha poprzez "łamanie" go w harmonijne lub elisę. Trzeciorzedowość to pomalowanie łańcucha w formę kuli lub innej bryły. Część białek taka właśnie budowę posiada, ale cześć z nich, np. hemoglobina, posiada też strukturę czwartorzędową. Ta forma polega na połączeniu kilku białek (ww brył) w jedną cząsteczkę. Trawienie spożytych białek odbywa się za pomocą enzymów, m. in. peptydaza, trypsyna, chymotrypsyna, pepsyna. Najpierw rozkładane są wyższe struktury. Najpierw czwartorzędowa i kolejno do pierwszorzędowej. Wchłonąć mogą się jedynie aminokwasy.

Z czego zbudowana jest komórka zwierzęca

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Budulcem komórki jest błona komórkowa. To właśnie ona buduje wszystkie organella, które znajdują się w komórce. W zależności od tego z jakiego organizmu pochodzi ta struktura budująca organizm, takie wewnątrz niej znajdować się będą organella. Np. zwierzęta w swoich komórkach posiadają takie struktury jak: jądro (wewnątrz którego znajduje się jąderko, materiał genetyczny, a reszta organella wypełniona jest substancją podobną do cytoplazmy), Aparatu Gollgiego (sieć błon ułożona na kształt stosu beleczek, od których odłączają się małe banieczki, tzw. lizosomy, czyli twory przenoszące substancje wewnątrz, ale też na zewnątrz komórki), mitochondria (organizmy te zbudowane są z dwóch warstw błony komórkowej, jest co tzw. centrum energetyczne komórki, w tym miejscu zachodzą reakcje oddychania komórkowego, w wyniki której powstaje energia), wakuola, inaczej wodniczka (jest to struktura, w której magazynowane są różnego rodzaju substancje, za równo potrzebne komórce, jak i te które są szkodliwe dla niej, w zależności od rodzaju funkcji komórki, może być jedna duża, lub kilka mniejszych). Komórka otoczona jest podwójną błoną komórkową, która ma budowę białkowo- lipidową. Wnętrze komórki wypełnia koloidalna cytoplazma.

Dobór naturalny

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Darwinizm, czyli dobór naturalny, jest podstawą ewolucji. Karol Darwin uważany jest za ojca tej nauki. Teoria ewolucji posiada kilka zasad, które wyjaśniają w jaki sposób powstał świat organizmów żywych. Jedną z tych zasad jest: "organ nieużywany, zanika". W myśl tej zasady. To co jest niepotrzebne zanika, aby nie marnować energii na kontrolowanie i bezcelowe używanie tego narządu. Usuwając narządy nieużywane, ewolucja daje możliwość rozwoju organizmom. Jednak zmiany te zachodzą bardzo powoli i niezauważalnie dla poszczególnych osobników. Jedna zmiana dokonuje się niekiedy setki lat. Inna zasada doboru naturalnego mówi, że organizmy niezdolne do życia są naturalnie uśmiercane. Jest to dość drastyczna zasada, ale bardzo podobna do poprzedniej. Osobniki słabe, chore umierają, dzięki czemu robią miejsce zdrowym organizmom zdolnym do prawidłowej reprodukcji. Obecnie, ewolucja człowieka, doprowadziła nas do takiego stanu wiedzy, że potrafimy ograniczyć w dużym stopniu dobór naturalny w tej kwestii, dzięki medycynie i farmakologi. Ewolucja pozostawia ślad swojej historii w rozwoju embrionalnym. Kolejne osiągnięcia ewolucyjne widoczne są w czasie rozwoju zarodka. Np. w czasie rozwoju zarodka, człowiek posiada ogon i owłosienie na całym ciele.

Jak prawidłowo wykonać posiew?

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Posiew, czyli przeniesienie bakterii do jałowej pożywki. Celem tego procesu jest otrzymanie czystej kultury bakterii. Posiewać można na pożywki stałe lub płynne. Przed pobraniem drobnoustrojów należy igłę lub inny wybrany przez nas przyrząd wyjałowić w płomieniu palnika. Następnie otwiera się pojemnik (próbówkę lub szalkę Petriego) i pobrać ostrożnie odpowiednią ilość bakterii. Wykonując posiewy na oba rodzaje pożywek, pierwszy etap, czyli pobieranie kultury wykonuje się tak samo. Natomiast różnić się będzie drugi etap, a mianowicie sam posiew. Wykonując posiew na pożywkę płynną problem po prostu zamaczamy przyrząd z kulturą w pożywce. Chcąc posiać kulturę beztlenową na pożywkę stałą na szkiełko, rozprowadzamy kulturę po jałowym szkiełku Petriego i zalewamy ją pożywką. Odstawiamy i czekamy aż się zetnie. Bakterie tlenowe na szkiełko posiewamy odwrotnie- najpierw wylewamy pożywkę i czekamy aż się zetnie a następnie rozprowadzamy ruchem zygzakowym po całej powierzchni. W probówce postępujemy podobnie, tylko agarowy podkład musi być zastygnięty pod kątem. Po posianiu ponownie wypalamy przyrząd i płomieniu palnika. Tak przygotowane posiewy wstawiamy do temperatury 37 stopni Celsjusza. Pracując z drobnoustrojami należy stosować się do zasad higieny.

Kilka zasad bezpieczeństwa w laboratorium

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

W laboratorium może się zdarzyć coś niespodziewanego, coś czego nie da się przewidzieć i zapobiec. Może się coś zapalić, lub rozlać żrąca substancja, która może nam zrobić krzywdę. Dlatego też należy zachować szczególną ostrożność w czasie pracy w laboratorium oraz stosować się do zasad bezpieczeństwa. Fartuch laboratoryjny może ochronić nasze ubranie oraz nas samych przed uszkodzeniami i ranami. Fartuch musi być odpowiedni. Najlepiej gdy jest z materiałów naturalnych. Sztuczne materiały mogą w kontakcie z substancją chemiczna zachować się w nieprzewidziany sposób. Ponadto ważne jest to aby fartuch miał guziki przyszyte niezbyt mocno, aby w razie zalania fartucha niebezpiecznym płynem lub zapalenia się go można go było szybko rozerwać i zrzucić z siebie. Zamiast guzików mogą być zatrzaski. Niebezpieczne mogą okazać się fartuchy z zamkami błyskawicznymi. Pracując z substancjami, które tworzą toksyczne opary należy przy wyciągu (dygestorium). Osoby mające długie włosy obowiązkowo muszą spinać je aby nie zapaliły. Nie należy też spożywać żywności ani żadnych płynów, chyba że odbywają się analizy sensoryczne. Jest to tylko kilka zasad bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem pracy powinniśmy zapoznać się z zasadami BHP.

Aparat Soxhleta

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Jest sprzętem laboratoryjnym, służącym do ekstrahowania (rozdzielanie składników mieszaniny za pomocą dyfuzji) związków trudno rozpuszczalnych. Aparat Soxhleta składa się z kolby, w której znajduje się wrzący roztwór, chłodnicy zwrotnej i zestawu rurek pomiędzy nimi. Do szklanej chłodnicy zwrotnej podłącza się wodę. Niezwykle ważne jest aby wlot wody znajdował się na dole a wylot na górze chłodnicy. Wrzące opary unoszą się szklaną rurką do chłodnicy. Próbka ekstrahowana znajduje się w gilzie, czyli specjalnym koszyczku (zrobiona jest ze specjalnego materiału, zazwyczaj papieru), a ten w szerszej rurce. Skraplany roztwór powoli zapełnia szklaną rurkę z gilzą. Obok szerszej rurki jest wlot syfonowy i jeżeli poziom płynu we wlocie jest wyższy niż w rurce to płyn przedostaje się z powrotem do kolby z wrzącym roztworem. Praca aparatu działa cyklicznie, naczynie z gilzą jest napełniane i opróżniane, a próbka w koszyczku ulegnie ekstrakcji. Aparat ten jest bardzo przydatny do substancji trudno rozpuszczalnych, cykliczne płukanie substancji powoduje powolne rozpuszczanie jej w roztworze. Wyparł on aparat Graefego z techniki laboratoryjnej. Jest on wykorzystywany w badaniach chemicznych, żywnościowych i innych.

podział pipet i stosowanie pipety miarowej bez gruszki

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Pipeta jest to przyrząd laboratoryjny, bez którego nie jest możliwa praca w laboratorium. Służy ona do odmierzania małych ilości płynów. Istnieje kilka rodzajów pipet. Pipeta Pasteura, to zazwyczaj przyrząd z tworzywa sztucznego. Jest to sprzęt jednorazowy. Służy do pobrania płynu i podawania go do roztworu kroplami. Po użyciu wyrzuca się ją. Miarowe służą do pobrania odpowiedniej ilości płynu. Są zrobione ze szkła i posiadają podziałkę. Mają one pojemność od 1 ml nawet do litra. Używa ich się naciągając ciecz ustami lub za pomocą gruszki. Ostatnim rodzajem są pipety regulowane. Zazwyczaj ich pojemność jest regulowana za pomocą pokrętła. Służą między innymi do pobierania dużo mniejszych ilości płynów niż miarowe, czy Pasteura. Mogą być pojedyncze, czyli z jedną końcówką. oraz takie które mają wiele końcówek. Te drugie są bardzo wygodne przy masowym przygotowywaniu próbek, ponieważ bardzo oszczędzają czas. Używając pipety miarowej bez gruszki nabieramy płyn przykładając usta do ustnika i zaciągamy płyn. Następnie wilgotnym palcem wskazującym zatykamy ustnik i spuszczamy płyn aż do momentu osiągnięcia pożądanej objętości i przenosimy próbkę. Ważne aby palec był wilgotny, ponieważ suchym palcem nie da się skrupulatnie mierzyć.

Spektrofotometria

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Spektrofotometrią nazywamy technikę instrumentalną, która polega na pomiarze absorbancji promieniowania elektromagnetycznego. Metoda ta wykorzystuje zjawisko polegające na przejściach energetycznych jakie zachodzą w cząsteczkach. Dzięki spektrofotometrii możemy oznaczyć np. skład produktu spożywczego, czy leku. Może mieć ona zastosowanie w chemii analitycznej, ale także w medycynie, biologi czy badaniach materiałowych. Do pomiaru absorbancji służy spektrofotometr, który składa się z: źródła promieniowania, monochromatora, kuwety z roztworem badanym, detektora i miernika. Źródło promieniowania, czyli np, laser, wytwarza wiązkę światła, która w monochromatorze (pryzmat) powoduje rozszczepienie tej wiązki tak, żeby otrzymać światło o określonej długości fali. Ta wiązka przechodzi przez kuwetę z roztworem, część tego promieniowania zostaje pochłonięta przez badany związek, a cała reszta przechodzi dalej i trafia na detektor, który określa ile promieniowania nie zostało pochłonięte przez związek i przekazuje informację o tym do miernika. Na mierniku pojawia się wartość. Jest to wynik naszej analizy, czyli absorbancji. Następnie porównując do krzywej możemy określić ile w roztworze znajduje się badanego związku. Tak więc, spektrofotometria mierzy stężenie danego związku w roztworze.

Przygotowanie do badań – dlaczego tak ważne!

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Pulmonolog, kardiolog, neurolog – jest tak wiele specjalności, że gdyby chcieć je spisać to zajęłoby to z pewnością wiele czasu. Medycyna jest rzeczywiście niezwykle rozwiniętą dziedziną nauki lecz aby zdiagnozować powszechne choroby nie trzeba udawać się do specjalistów z tych sfer, zwykle wystarczy tylko kropla naszej krwi. To właśnie od wizyty u lekarza pierwszego kontaktu zaczynamy naszą diagnostykę gdzie podczas wywiadu ustala on z czym potencjalnie możemy mieć problem i kieruje nas na badania laboratoryjne. Aczkolwiek wskaźniki te są bardzo czułe więc kiedy się do nich odpowiednio nie przygotujemy to mogą one pokazać błędnie zawyżone lub zaniżone wyniki. Przykładowo jeśli potencjalnie obawiamy się, że możemy mieć cukrzycę i dostajemy skierowanie na badanie cukru we krwi a dzień wcześniej pracowaliśmy bardzo intensywnie zarywając noc to taka analiza może pokazać, że ją mamy. Dzieje się tak ponieważ gwałtowna zmiana pory aktywności naszego organizmu zwiększa stężenie glukozy ale również kwasu moczowego i potasu. Z drugiej zaś strony jeśli przed badaniami będziemy podejmować intensywny wysiłek to cukier nam spadnie i dlatego idąc do lekarza po skierowanie na badania warto słuchać go dokładnie jak się na nie przygotować i kiedy je najlepiej wykonać.

Jak interpretować morfologię?

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Niejednej osobie pojęcia takie jak granulocyt, eozynofil albo limfocyt może się kojarzyć z nazwą jakiegoś egzotycznego owocu. Inaczej jest już w przypadku terminu takiego jak krwinki białe – te znacznie bardziej są przez nas znane. Co ciekawe nazwy te dotyczą tego samego składnika krwi i spotykamy się z nimi przy okazji robienia kontrolnych badań laboratoryjnych, gdyż są one wymienione ilościowo i procentowo. W związku z tym, że pełną one bardzo ważną funkcją ochroną warto byłoby się dowiedzieć chociaż cokolwiek na ich temat aby poszerzyć wiedzę na temat medycyny. Mianowicie krew jest tkanką płyną składającą się z 3 podstawowych elementów zanurzonych w osoczu to jest: płytki krwi, krwinki czerwone oraz białe. Te 2 pierwsze odpowiadają za właściwe natlenianie organizmu oraz płynność krwi w naszym ciele, czyli od ich wahań będzie zależało czy grozi nam anemia albo bardzo poważna choroba o nazwie hemofilia. Jeśli chodzi natomiast o krwinki białe zwane też leukocytami to ich zadanie skupia się głównie na walczeniu z infekcjami oraz wzmacnianiu organizmu. Ale choroby mogą mieć rożne podłoże gdyż mogą nas atakować bakterie, wirusy, grzyby a nawet pasożyty dlatego też jest tak wiele odmian tych białek krwi, których wahania świadczą o tym na jaką akurat dolegliwość zachorowaliśmy.

Dlaczego ważne są noworoczne postanowienia zdrowotne?

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Z nowym rokiem lubimy wystawiać sobie cele, jednak czas tak szybko biegnie a my najczęściej dodatkowo jeszcze nad nim nie panujemy. Mijają więc dni potem tygodnie i miesiące a tu się okazuje, że znów nic nie podziałaliśmy, więc zniechęcamy się z kolejnym planowaniem i zajmujemy się tym co jest na co dzień. Jeśli jednak postanowienia te dotyczyły czegoś szczególnego jak naszego zdrowia to takie zwlekanie może i nawet na pewno nie przyniesie dobrych korzyści, przecież mamy je tylko jedno i jeśli je zaniedbamy to potem, już nic nie da się zrobić. Dlatego też badania laboratoryjne nie powinniśmy traktować jak noworoczną intencję lecz konkretne planowane działanie, które powinniśmy zapisać w kalendarzu. I tak jeśli ogólnie dobrze się czujemy i nic nas niepokoi to podstawową analizę wystarczy wykonać raz w roku gdyż morfologia oraz ogólne badanie moczu mogą pokazać w jakim stanie są nasze wewnętrzne narządy czyli: nerki, wątroba, płuca oraz na przykład tarczyca. Ponadto dowiadujemy się z nich czy nie rozwija się w nas jakaś choroba taka jak anemia, podwyższony poziom cholesterolu albo cukrzyca. Tak więc to bardzo ważne aby wykonywać takie proste analizy ponieważ bądź co bądź mogą nam one uratować życie.

Jak rozpoznać infekcję nerek?

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Medycyna rządzi się swoimi prawami a mianowicie, jeśli zanieśliśmy do analizy nasz mocz a w nim znajdują się bakterie to znaczy, że albo oddaliśmy nieczystą próbkę albo mamy infekcję w drogach moczowych. W toku dalszej analizy gdy się weźmie pod uwagę różne czynniki możemy rozpoznać ze 100% pewnością czy mamy zakażenie układu moczowego, czy nie. Przede wszystkim faktor ludzki, czyli: czy nie mam pieczenia przy oddawaniu moczu? Czy nie zwiększyła się moja częstotliwość chodzenia do toalety? Czy mam stan podgorączkowy oraz ból w okolicy podbrzusza? Po drugie – składnik diagnostyczny czyli, jakie nieprawidłowości mogą być jeszcze w badaniach moczu i krwi. I tak zmiany w normach morfologii to: zwiększona liczba białych krwinek, czyli leukocytoza oraz podwyższone parametry stanu zapalnego czyli CRP i OB, ponadto jeśli stan ten nadal nie będzie leczony to mogą się pojawić dalsze wahania w krwi. Z kolei w szersza diagnoza moczu może pokazać jak bardzo rozwinęła się już infekcja ponieważ kiedy w układzie moczowym mnożą się bakterie to osłabiają one funkcjonowanie nerek doprowadzając je tym do upośledzenia funkcji filtrowania krwi, a wtedy w badanej próbce laboratorium może zauważyć dodatkową obecność białka oraz kreatyniny.

Rozwój medycyny a częstotliwość chorowania!

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Nauka rozwija się dziś jak nigdy dotąd, a da się to najbardziej zauważyć zwłaszcza w tym jak zmieniła się medycyna na przestrzeni choćby 100 lat. Do dyspozycji bowiem mamy cały arsenał diagnostyczny, mianowicie: badania laboratoryjne, usg, ekg, rentgen oraz te bardziej zaawansowane jak: tomografia oraz rezonans. Ponadto przy bliższym spojrzeniu okazuje się jeszcze, że są wśród nich różne odmiany, a metody te można jeszcze podzielić na podstawową i zaawansowaną. Dlaczego więc ciągle zmagamy się z chorobami cywilizacyjnymi? Pytanie to z pewnością nie jednej osobie spędza sen z powiek tym bardziej, że odpowiedź wcale nie jest tak łatwa i prosta. Albowiem w grę wchodzą różne niezależne od siebie czynniki, a są to: biurokracja, koszty leczenia oraz własna obawa. Na urzędowe kwestie nie mamy za dużego wpływu jednak w przypadku tej ostatniej kwestii coś możemy i wręcz powinniśmy podziałać. Tak więc, zamiast unikać badań krwi, które stanowią pierwszą linię informacyjną o tym co się dzieje z naszym ciałem, powinniśmy zadbać o to aby lekarz kierował je na nas regularnie i to tak często jak tylko coś się dzieje. Dzięki temu bowiem dowiemy się czy nie grozi nam cukrzyca, nadciśnienie lub cholesterol czyli choroby, które wcześnie rozpoznane są do wyleczenia.