Kandydat do pracy w laboratorium

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Praca w laboratorium jest bardzo popularnym zajęciem. Właściwie zarówno w większości instytutów naukowych czy zakładów produkcyjnych obecne są laboratoria. Takie miejsca pracy możemy znaleźć także na przykład w szpitalach czy innych zakładach pracy. Jaki powinien być kandydat do pracy w laboratorium? Czy są jakieś wymagania co do takich osób? Przede wszystkim, najbardziej pożądane jest wykształcenie w tym kierunku. Osoby, które przez wiele lat pobierały nauki chemiczne czy biologiczne są najlepszymi kandydatami do pracy w laboratorium, ponieważ posiadają konieczną do wykonywania tego zawodu wiedzę. Oczywiście, konieczne jest często doświadczenie w tej branży. Pracowanie przez wiele lat w takim zakładzie pozwala na nabranie nie tylko wiedzy w tym zakresie, ale także koniecznych do tej pracy umiejętności. Bardzo ważna jest dokładność i sumienność w tej branży. Często przydatna jest także cierpliwość, szczególnie wtedy, gdy procedura laboratoryjna jest dość długotrwała. Nie można również zapomnieć o tym, aby kandydat do takiej pracy był ciągle otwarty na nowe wyzwania i chętny do nauki – dzięki temu możliwe jest ciągłe kształcenie się w danym kierunku, co w instytutach badawczych jest bardzo istotne.

Jakie cechy powinien mieć laborant?

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Praca na stanowisku laboranta to dość odpowiedzialne zajęcie, chociaż jest to w dużej mierze uzależnione od branży. Oczywiście, przystępując do takiej pracy od razu po studiach nie możemy się spodziewać, że zostaną nam przydzielone najważniejsze funkcje w laboratorium. Jednak po nabraniu większego doświadczenia praca ta staje się coraz bardziej odpowiedzialna. Jakie cechy powinien mieć laborant lub laborantka idealna? Czy takie osoby w ogóle istnieją?
Przede wszystkim najważniejsze jest to, aby kandydat na to stanowisko był sumienny i dokładny. To właśnie dokładność jest najistotniejsza w tej pracy. Wykonywane analizy to nieraz bardzo precyzyjne zajęcia, dlatego też dokładność i sumienność jest bardzo istotna. Kandydat do pracy w laboratorium powinien wykazywać również chęć do ciągłej nauki – w tej branży może być ona bardzo przydatna, gdyż w wielu dziedzinach nauki spora ilość wiedzy nie została jeszcze odkryta i może pojawić się konieczność ciągłego dokształcania się. Bardzo ważne jest także to, aby posiadać znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego. Dostępne dokumenty czy książki traktujące o danej dziedzinie nauki często są sformułowane bowiem w tym właśnie języku.

Kształcenie na kierunkach biologiczno-chemicznych

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Chociaż najczęściej popularnym kierunkiem, który jest związany zarówno z chemią, jak i z biologią, jest medycyna, to jednak progi punktowe sprawiają, że dostać się na ten kierunek jest naprawdę bardzo trudno. Nic więc dziwnego, że sporą popularnością cieszą się również inne kierunki, które na pierwszym miejscu stawiają nauki przyrodnicze. Nie brakuje takich kierunków zarówno na uniwersytetach, jak i uczelniach medycznych. Coraz częściej możemy również udać się na takie studia na uczelniach technicznych. Co jest istotne w kształceniu w tym kierunku? Przede wszystkim, konieczna jest zdolność do pracy w laboratorium. Niektóre osoby mogą mieć wiele przeciwwskazań do pracy w laboratorium i trudno sobie wyobrazić ich codzienny kontakt z odczynnikami chemicznymi czy urządzeniami, które są wykorzystywane w codziennej pracy laboratoryjnej. Dlatego też większość osób wybierających się na kierunki związane z biologią i chemią powinno przejść przez badania, które sprawdzają, czy osoba taka jest odpowiednim kandydatem do pracy w laboratorium. Niestety, często tak się nie dzieje i w takich przypadkach zagrożenie wypadkiem w przyszłym miejscu pracy czy nawet podczas zajęć na uczelni jest dość spore.

Laboratoria na uczelniach technicznych

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Chociaż na uczelniach technicznych badania związane z chemią czy biologią stanowią dość małą część w porównaniu z badaniami fizycznymi i tak dalej, to jednak ich spora liczba powoduje, że studenci nie tylko podejmujący naukę na kierunkach biotechnologicznych muszą być przygotowani na kontakt z substancjami chemicznymi w laboratoriach. Oczywiście, w przypadku studentów informatyki czy budownictwa takie zajęcia są dość mocno ograniczone, ale na kierunkach takich, jak inżynieria środowiska odgrywają one już o wiele bardziej istotną rolę. Co prawda, najwięcej do czynienia z laboratorium mają studenci takich kierunków, jak biotechnologia czy technologia chemiczna. Warto jednak pamiętać, że na uczelniach technicznych kształcenie odbywa się dość kompleksowo i studenci pobierają nauki z naprawdę różnych branż. Dzięki temu ich późniejsze przekwalifikowanie się jest o wiele prostsze niż osób związanych z naukami humanistycznymi. Laboratoria na uczelniach technicznych odgrywają dość ważną rolę, ponieważ przygotowują studentów do wykonywanych w przyszłości badań w zakładach pracy. Trzeba pamiętać bowiem o tym, że laboratoria są bardzo istotne nie tylko w produkcji chemikaliów, ale nawet w produkcji tworzyw konstrukcyjnych.

Laboratoria – rozwój?

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Nie tylko laboratoria uczelniane, ale także laboratoria w specjalnych instytutach badawczych czy w końcu laboratoria w zakładach produkcyjnych są odpowiedzialne za poszukiwanie nowych metod produkcji czy ulepszanie produktów wytwarzanych czy obrabianych w danej firmie. Za badania w tym zakresie najczęściej odpowiedzialni są najlepiej wykwalifikowani specjaliści z dużym doświadczeniem, którzy nie tylko potrafią wykonać badania na określony temat, ale także wprowadzić je w życie. Trzeba bowiem pamiętać, że bardzo często przejście od laboratorium do produkcji okazuje się coraz trudniejsze i trzeba wykazać się sporą wiedzą i umiejętnościami, aby doprowadzić do wprowadzenia w produkcji na wielką skalę przeprowadzone w laboratorium ulepszenia co do metod syntezy czy obrabiania danego produktu. Jest to ważne jednak dlatego, że w każdej dziedzinie konkurencja nie śpi i potrzebne są ciągle wprowadzane innowacje, aby nadal zajmować pozycję lidera na rynku. Stąd też nic dziwnego, że wiele firm inwestuje naprawdę spore pieniądze na badania naukowe prowadzone w ich zakresie lub też w zaprzyjaźnionych instytutach badawczych czy na odpowiednich wydziałach uczelnianych. Takie badania gwarantują bowiem ciągły rozwój.

Kontrola produkcji

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Kontrola produkcji jest jedną z najistotniejszych kwestii w niemalże każdym zakładzie produkcyjnym. Chociaż specyfika badań zależy od branży, to jednak w takich dziedzinach, jak produkcja artykułów spożywczych, leków czy kosmetyków możemy być pewni, że zostaną zastosowane chemiczne metody badawcze. To dzięki nim można zbadać nawet najmniejsze produkty, często w skali nawet mikroskopijnej. Taka kontrola jest konieczna nie tylko dlatego, że produkty, które dostają się do sprzedaży muszą spełniać określone normy. Przede wszystkim jest to istotne dlatego, że dla producentów istotna jest jakość produktu – osoba, która zainwestuje w niekoniecznie udany produkt już więcej przecież po niego nie sięgnie. Stąd też badania laboratoryjne pomagają nie tylko w wyrobieniu sobie dobrej opinii wśród potencjalnych konsumentów, ale także i utrzymaniu dobrej kondycji firmy. To z kolei w bardzo widoczny sposób może przenieść się na sukces firmy i zwiększyć przychody. Ścisła analiza pod każdym względem jest więc bardzo opłacalna dla właścicieli koncernów produkcyjnych, niezależnie niemal od ich branży. Nic więc dziwnego, że takie badania przeprowadzane są niemal w każdym zakładzie produkcyjnym nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Nauka a przemysł

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Jak wygląda współpraca pomiędzy uczelniami i różnego rodzaju instytutami naukowymi a przemysłem? Czy producenci różnych towarów współpracują z naukowcami? W jakim celu organizowane są wspólne spotkania osób związanych z przemysłem i z nauką? Oczywiście, takie spotkania są organizowane przede wszystkim po to, aby zachęcić osoby, które posiadają spory kapitał i są związane z przemysłem, na inwestycje w naukowców. Jak się okazuje, coraz częściej badania naukowe są wykonywane z funduszy uzyskanych od biznesmenów. Ma to na celu przeprowadzenie badań w określonym kierunku tak, aby zleceniodawca mógł w przyszłości wykorzystać je do przetwarzania gotowych produktów czy produkcji tworzyw czy innych towarów. Trzeba przyznać, że jest to dość opłacalne dla obu stron. W ten sposób osoby związane z przemysłem mogą uzyskać specjalistyczne badania w interesującej ich dziedzinie. Natomiast dla naukowców jest to sposób na uzyskanie stałego źródła finansowania na określony cel. Jak wiadomo, w Polsce istnieje spory problem z uzyskaniem sporych pieniędzy na naukę, dlatego też taka współpraca z przemysłem jest bardzo pożądana przez osoby zatrudnione na uczelniach. Stąd też wiele uczelni podejmuje temat na konferencjach i spotkaniach z przemysłowcami.

Laboratoria w medycynie

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Służba zdrowia jest pełna wysoko wykwalifikowanych w określonej dziedzinie pracowników, którzy poprzez swoją pracę w laboratorium pomagają w wyleczeniu chorych. Dlaczego badania laboratoryjne w polskich szpitalach czy przychodniach odgrywają tak dużą rolę? Okazuje się, że to dzięki nim nieraz jest możliwe wystawienie odpowiedniej diagnozy. Jak wiadomo, rzeczywistość w polskich szpitalach nie jest zbyt ciekawa i zazwyczaj kolejki do bardziej wyspecjalizowanych specjalistów i badań są bardzo długie. W takim przypadku badania krwi czy moczu są bardzo istotne, ich analiza może pozwolić na przykład na przyśpieszenie procedury leczenia określonego pacjenta. Dzieje się tak między innymi wtedy, gdy zostanie zdiagnozowana choroba nowotworowa czy inne poważne schorzenie zagrażające życiu ludzkiemu. Nic dziwnego, że osoby pracujące w laboratorium są często obłożone pracą, ale ich praca to jedna z najważniejszych dziedzin w całej służbie zdrowia. To przecież badania laboratoryjne pozwalają lekarzom na postawienie diagnozy. Co prawda, praca jako laborant w szpitalu może należeć do dość ciężkich zadań, jednak jest to praca z misją i dlatego też chętnych do wykonywania badań laboratoryjnych nie brakuje.

Laboratoria uczelniane

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Laboratoria na uczelniach stanowią bardzo istotną kwestię. Szczególnie na wydziałach chemicznych czy biologicznych pełnią one bardzo ważną funkcję. Prowadzone tam badania naukowe sprawiają, że naukowcy poświęcają niemal całe swoje życie nauce. Oczywiście, wielu studentów, którzy nie mogą znaleźć pracy w innym miejscu lub też chcą kontynuować naukę na uczelni a następnie przekazywać wiedzę kolejnym pokoleniom, także zostaje na uczelni i prowadzi badania naukowe. Najczęściej dotyczą one dość potrzebnych i wykorzystywanych w przyszłości przez zakłady przemysłowe czy inne laboratoria zagadnień. Bardzo popularne jest zlecanie laboratoriom badawczym na uczelniach badań na określony temat właśnie przez jakiś wielki zakład przemysłowy. Jak wiadomo, na uczelni znajduje się także często sporo zakładów, które pozornie, dla zwykłego człowieka wydawałyby się całkowicie zbędne, ale jednak pracujący tam naukowcy są przekonani, że ich praca ma wielki sens. Na pewno badania naukowe są potrzebne ludziom, jednak czas ich trwania jest tak długi, że nieraz efekty możemy zobaczyć dopiero po kilku czy kilkunastu latach. Taki wysiłek naukowców może się jednak opłacać, dlatego tak wiele laboratoriów prowadzi badania naukowe.

Laboratoria w codziennym życiu

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Chociaż większość osób w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy, badania laboratoryjne są obecne w naszym codziennym życiu, nawet wtedy, gdy nie jesteśmy wykształceni na pracowników laboratorium. Oczywiście, jedną z najistotniejszych metod wykorzystywania laboratorium w codziennym życiu są badania wykonywane w szpitalach i przychodniach. To właśnie chemiczne metody analizy ilościowej i jakościowej sprawiają, że dzięki temu można oznaczyć zawartość konkretnych składników we krwi czy moczu pacjenta. Chociaż te badania mogą się wydawać z pozoru bardzo proste, to jednak niejednokrotnie potrafią uratować życie człowiekowi. Oczywiście, istnieją także inne laboratoria, które pośrednio uczestniczą w naszym codziennym życiu – wiele zakładów produkcyjnych, nawet spożywczych, wykorzystuje metody chemiczne do analizy, czy wyprodukowany towar jest zgodny z określonymi normami. Laboratoria w zakładach przemysłowych pełnią bardzo istotną rolę, bo pozwalają na określenie, czy produkcja idzie zgodnie z oczekiwaniami a klient, który nabędzie określone towary nie zatruje się nimi. Nic dziwnego, że nauki chemiczne są ważne niemalże w każdej branży, począwszy od medycyny, a skończywszy na produkcji różnych towarów.

Antybiotykoterapia

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Coraz częściej w prasie i telewizji pojawiają się informacje o wadach i zaletach antybiotykoterapii. Jeszcze kilka lat wcześniej przychodząc do lekarza nawet z błahym przeziębieniem wychodziliśmy z receptą na antybiotyk. Dzisiaj lekarze korzystając w wyników badań naukowych starają się odchodzić od takiego leczenia i antybiotyki podają tylko w przypadku chorób, na które na działają inne leki. Jeśli już musimy je zażyć, warto poznać kilka istotnych faktów. Nie powinno się przyjmować antybiotyku wraz z witaminami. Najskuteczniejsze są stosowane same a terapię witaminową lepiej zastosować po skończonym leczeniu. Wbrew temu, co sądzą niektórzy jogurt, czy mleko stosowane podczas kuracji wcale nie pomaga odbudować florę bakteryjną w jelitach. Poza tym wapń zawarty w przetworach mlecznych może hamować działanie niektórych antybiotyków. Prawdą natomiast jest, że po kuracji antybiotykiem na zębach mogą pozostać przebarwienia. Poza tym niektóre z nich wchodzą w reakcję z żeńskimi hormonami i mogą hamować działanie pigułek antykoncepcyjnych. Jeśli to możliwe, szukajmy innych metod leczenia a antybiotyki stosujmy tylko jako ostatnią deskę ratunku. Czasami domowy sok malinowy i herbata z miodem naprawdę mogą pomóc szybciej i bez skutków ubocznych.

Pomoc w rzuceniu palenia

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

O tym jak szkodliwe jest palenie papierosów i nadużywanie alkoholu nie trzeba chyba nikomu przypominać. Coraz więcej osób próbuje uwolnić się od tych nałogów. Okazuje się jednak, że to wcale nie jest takie łatwe. Zwłaszcza od palenia, które ostatnio stało się niemodne. Oczywiście można kupić w aptece reklamowane środki pomagające rzucić palenie ale ich skuteczność pozostawia wiele do życzenia. Nikotyna a właściwie jej brak w organizmie u osoby próbującej zerwać z nałogiem, powoduje nadmierne pobudzenie nerwowe i ruchowe, drżenie rąk. Występują problemy z koncentracją, ze skupieniem się nad czymkolwiek. W walce z nałogowym paleniem może pomóc homeopatia. Specjalnie przygotowane preparaty łagodzą skutki braku nikotyny w organizmie i pozwalają oczyścić płuca z pozostałości po tym zgubnym nałogu. Już po kilku dniach stosowania zmniejsza się ochota na zapalenie papierosa a także łagodzone są objawy takie jak : kołatanie serca, zawroty głowy, drżenie rąk, bezsenność. Wraca smak, do tej pory upośledzony przez wpływ nikotyny na kubki smakowe. Poprawia się wygląd cery, skóra nabiera zdrowego koloru. Ważną rzeczą w walce z każdym nałogiem jest powiedzenie sobie : dość. Sami musimy tego chcieć a każdy lek to tylko dodatkowe wsparcie.

Kobiety robią cytologię

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Cytologia jest bardzo ważnym badaniem profilaktycznym. Każda kobieta powinna wykonywać je przynajmniej raz w roku. Nie powinny zapominać o niej zwłaszcza te panie, które prowadzą intensywne życie seksualne. Dzięki cytologii można monitorować stan szyjki macicy, organu bardzo podatnego na zmiany nowotworowe. Nawet jeżeli badanie wykaże nieprawidłowość w strukturze nabłonka, jest czas na podjęcie odpowiedniego leczenia. Badanie jest bezpłatne i można wykonać je w każdej poradni K. Lekarz ginekolog, po założeniu wziernika, pobiera wymaz komórkowy z szyjki macicy kobiety. Obejrzenie go pod mikroskopem, po uprzednim zabarwieniu, umożliwia odróżnienie komórek prawidłowych od złośliwych, a także pozwala na uzyskanie danych o różnych zakażeniach- grzybach, wirusach itp. Wynik cytologii otrzymujemy w formie opisu. Dowiadujemy się z niego, do której grupy zostały zakwalifikowane nasze komórki. Grupa I i II to komórki prawidłowe i takie, w których występują pojedyncze zmiany, np.: zapalne. Gdy badanie wykazało grupę III – jak najszybciej trzeba się udać do lekarza. Na tym etapie czasem wystarczają leki lub zabieg laserowy. Panie z grupą IV i V jeśli odpowiednio wcześnie podejmą leczenie, mają ogromne szanse na całkowite wyleczenie.

Laboratoryjna analiza moczu

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Analiza moczu od wieków stanowi istotny element wykorzystywany podczas stawiania diagnozy. Dostarcza ona wielu cennych informacji o stanie naszych nerek i innych narządów. Analiza moczu jest podstawowym badaniem wykonywanym aby ocenić stan zdrowia pacjenta i w miarę szybko wyłapać nieprawidłowości. Mocz jest wytwarzany w nerkach podczas filtracji krwi. Służy on do wydalania z organizmu szkodliwych produktów przemiany materii. Normalny mocz ma barwę słomkową. Zawsze sygnałem alarmowym jest pojawienie się w moczu śladów krwi. Mogą one zwiastować kamicę nerkową, zapalenie dróg moczowych a nawet nowotwory. Gdy czujemy się dobrze, badanie to wystarczy zrobić raz w roku. Ponieważ próbki do badania nie pobiera wykwalifikowany personel medyczny, duża odpowiedzialność za prawidłowy wynik spoczywa na nas. Próbkę dostarczamy do laboratorium w czystym pojemniczku, najlepiej kupionym w aptece. Wykluczone są butelki po syropach czy lekarstwach. Badanie nie powinno wykazać białka, cukru i bilirubiny. Wysoki poziom leukocytów może wskazywać na stan zapalny dróg moczowych. Laboratorium określa barwę, powinna być słomkowa, odczyn- kwaśny, ciężar właściwy -1020-1030 i wartość pH- 5-6. W opisie mogą pojawić się wałeczki szkliste, krwinki białe i czerwone kryształy kwasu moczowego, moszczanów i szczawianu wapniowego.

Geny i chromosomy

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Materiał genetyczny człowieka zgromadzony jest w 46 chromosomach ułożonych w 23 pary. Geny skupione w chromosomach wyznaczają wszelkie cechy wrodzone człowieka – jego wygląd, wzrost, temperament, kolor włosów, oczu, skłonność do niektórych chorób itp. Jedna para chromosomów wyznacza płeć człowieka. U kobiety oba chromosomy płciowe zwane są X, mężczyzna ma w każdej komórce jeden chromosom X i jeden Y. W komórkach jajowych i plemnikach znajduje się połowa liczby chromosomów obecnych w innych komórkach ludzkiego ciała, tak aby po ich połączeniu powstała nowa komórka zawierająca pełny zestaw 46 chromosomów. Skomplikowane to ale warto zrozumieć. Każda komórka jajowa kobiety zawiera 22 chromosomy zwykłe i jeden chromosom płciowy X, a każdy plemnik ma 22 chromosomy zwykłe oraz jeden chromosom X albo Y. Wynika z tego, że o płci poczętego dziecka decyduje składnik męski. Komórka jajowa jest neutralna i może się z niej rozwinąć zarówno dziecko płci męskiej jak i żeńskiej. Szansa urodzenia chłopca i dziewczynki powinna być więc równa. Dziwne może się więc wydawać to, że na świecie i tak rodzi się więcej chłopców niż dziewczynek pomimo iż duża część zarodków płci męskiej ulega samoistnemu poronieniu.

Zagar biologiczny

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Nie ma wątpliwości, że w organizmie człowieka istnieje rodzaj zegara biologicznego, który reguluje wiele czynności życiowych. Pomimo młodego wieku brakuje nam np.: zapału dożycia lub odwrotnie – zdrowiem i witalnością dorównujemy naszym dzieciom. Istnieje kilka testów na podstawie, których możemy ocenić kondycję i określić swój wiek biologiczny. Najpierw możemy sprawdzić naszą równowagę, wykonując tzw. jaskółkę. W pozycji stojącej prostujemy ramiona i podnosimy jedną nogę tak aby wraz z tułowiem tworzyła linię prostą. Na zegarku kontrolujemy czas, w którym jak najdłużej wytrzymujemy w tej pozycji. Świadczy to o naszym wieku biologicznym. Naszą siłę określimy stając w odległości metra od ściany. Opieramy się o nią dwiema rękami. Łączymy stopy razem tak, aby tułów i nogi tworzyły linię prostą. Zginamy ręce w łokciach ‘ pochylamy się, dotykając brodą ściany. Ćwiczymy aż do zmęczenia, licząc ile razy uda nam się odepchnąć od ściany. Trzeci test określi nasza pojemność płuc. Ustawiamy pionowo pudełko od zapałek, w dowolnym miejscu, na półce, na regale- na wysokości głowy. Z odległości 2 kroków dmuchamy w nie. Jeżeli nie udaje się go przewrócić, zmniejszamy odległość aż do skutku. Odpowiednie tabele pomogą nam w określeniu naszego wieku biologicznego.

Białaczka-leukemia

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Białaczka należy do najczęściej występujących chorób nowotworowych u dzieci. Przyczyny jej, tak do końca nie są znane. Zapada na nią troje dzieci na 200 tysięcy dzieci, głównie między drugim a siódmym rokiem życia. Nieco częściej chorują chłopcy. Normalnie w szpiku kostnym tworzą się identyczne komórki pierwotne, z których wykształcają się wszystkie trzy rodzaje krwinek: czerwone, białe i płytki krwi. Przy białaczce szpik kostny produkuje dużo niedojrzałych, wadliwych krwinek białych, obniża się odporność na zakażenia. Dziecko nie może sobie poradzić z banalnym przeziębieniem. Zwiastuny choroby są mało charakterystyczne. Dominują objawy niedokrwistości, gdyż nowotworowe krwinki białe uniemożliwiają rozwój krwinek czerwonych. Dziecko jest blade, nie ma apetytu, łatwo się męczy, nie ma ochoty na zabawę. W szpiku wytwarza się też zbyt mało płytek krwi, które są odpowiedzialne za jej krzepnięcie. Na skórze z byle powodu pojawiają się siniaki. Dochodzi do krwawień z nosa. Maluch skarży się na bóle nóg i brzucha. Wydaje się być zdrowy a ma gorączkę przez wiele dni. Jeżeli zaobserwuje się takie objawy u dziecka, należy udać się do lekarza, który zleci odpowiednie badania laboratoryjne. Białaczkę rozpoznaje się na podstawie badania krwi i szpiku.

Homeopatia

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Homeopatia jest jedną z naturalnych metod leczenia, która jest akceptowana zarówno przez lekarzy jak i zielarzy. Coraz częściej lekarze sami sugerują stosowanie takich leków swoim pacjentom. Największą ich zaletą jest to, że odpowiednio stosowane nie mają żadnych działań ubocznych. Takie leczenie jest bardzo popularne np. we Francji, gdzie co trzeci chory dostaje laki homeopatyczne. W Polsce również prowadzi się intensywne badania na temat skuteczności takiej terapii i zyskuje ona coraz więcej zwolenników..Niestety niektórzy naukowcy dość sceptycznie podchodzą do leczenia ziołami i skuteczność homeopatii przypisują raczej autosugestii. Preparaty homeopatyczne wytwarzane są niemal ze wszystkiego co daje natura. Niektóre leki zawierają wyciągi z roślin nawet tych najbardziej trujących. Oczywiście w dawkach bezpiecznych dla zdrowia i życia. Najczęściej produkowane są w formie granulek, kropli i tabletek. W aptekach dostępne są także środki w zastrzykach, podawane tylko na receptę. Preparaty homeopatyczne są skuteczne przy leczeniu alergii, astmy, bezsenności. Coraz częściej wspomagają leczenie przeziębień, grypy, zapaleniu spojówek a także stosowane są jako środki pierwszej pomocy przy urazach, ukąszeniach i oparzeniach.

Analiza krwi

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Różne czynniki wpływają na wynik analizy krwi. Np. stopień nawodnienia organizmu. Osoby, które dużo piją i są zdrowe, będą miały inne wyniki badań, np. hematokrytu, niż te, które mają ostrą biegunkę i wymioty, bo wtedy dochodzi do utraty płynów. Bardzo ważna jest także dieta. Obfite w tłuszcze posiłki powodują podniesienie poziomu cholesterolu we krwi. Jeżeli przed pobraniem krwi zjemy posiłek lub wypijemy kawę z cukrem, znacznie zwiększy się stężenie glukozy we krwi. Wówczas lekarz może podejrzewać cukrzycę. Dlatego badania zawsze należy wykonywać na czczo. Znaczenie ma również wysiłek fizyczny. Przykładowo: regularne ćwiczenia fizyczne zmniejszają stężenie „złego” cholesterolu a podnoszą poziom „dobrego”. Bieg do autobusu przed pobraniem krwi może obniżyć stężenie glukozy a zwiększyć poziom białka. Nie bez znaczenia są również przyjmowane leki, np.: nasercowe, przeciwzapalne, antybiotyki, hormonalna antykoncepcja. Dlatego dobrze zabrać na wizytę do lekarza listę przyjmowanych leków. Liczba erytrocytów zwiększa się w górach. Tak więc na wynik badania wpływ może mieć także miejsce pobytu. OB rośnie w ciąży, podczas miesiączki, po posiłku i przy stanach zapalnych, ale tylko to ostatnie może wzbudzić niepokój lekarza.

Co wpływa na wyniki badania krwi?

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Analiza krwi pomaga postawić diagnozę. Wiele czynników może jednak zmienić wyniki badania. Badanie krwi zazwyczaj kojarzy się z oznaczaniem ilości krwinek- czerwonych i białych, oraz innych komórek krwi, np. płytek. Tymczasem może ono również posłużyć do oceny funkcjonowania wielu narządów i ogólnego stanu zdrowia. Dla lekarza jest to wstępna informacja o pracy organizmu, która pomaga w postawieniu właściwej diagnozy. Najczęściej wyniki analizy krwi otrzymuje się jako wydruk komputerowy. Dla zwykłego człowieka, który nie jest związany z medycyną, są to rzędy literek i cyfr. Laboratoria często podają zakresy norm ale mogą się one różnić, jeżeli są wykonywane w różnych placówkach. Dlatego nie należy się obawiać jeżeli w wyniku analizy sprzed roku są inne normy niż w obecnym. Ważne żeby wyniki nie przekraczały prawidłowych wartości, określonych w konkretnym badaniu. Poza tym trzeba wiedzieć, że nie tylko choroba wpływa na wyniki analizy. Specjaliści twierdzą, że o około 5 proc. Zupełnie zdrowych osób jakiś wynik stale przekracza normę. Znaczenie ma wiek badanego i jego płeć. Liczba czerwonych krwinek jest inna u liku letniego dziecka, inna u 20-latki, a jeszcze inna u 70-letniego mężczyzny.

Witamina C

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Wśród fanów medycyny naturalnej rekordy popularności bije witamina C. Jest uważana za lek na wszystkie choroby. Niektórzy nawet dużymi dawkami wlewów z witaminy C leczą nowotwory. Nie wiadomo jednak z jakim skutkiem. Fakty są takie, że fani medycyny naturalnej stosują witaminę C w bardzo dużych dawkach i nie szkodzi im ona szczególnie, ponieważ wciąż wypowiadają się o niej bardzo pochlebnie. Witamina C w dużych dawkach ma podobno leczyć przeziębienia. Kiedy zaczynami kichać i zaczyna boleć nas gardło, powinniśmy zacząć brać witaminę C. Jeden gram co pół godziny, aż do wystąpienia objawów ze strony układu pokarmowego. W skrócie: kiedy pojawi się biegunka, należy odstawić witaminę i już jej nie brać, ponieważ oznacza to, że organizm już się nasycił i dostał taką witaminy, jakiej potrzebował. I objawy przeziębienia mają zniknąć. Wielu ludzi potwierdza, że faktycznie tak właśnie się działo. Ciekawe jest to jak naprawdę wygląda leczenie nowotworów za pomocą witaminy C. Jerzy Zięba, który stosuje tę metodę, bardzo mocno walczy o to, żeby była ona uznawana za tak samo dostępną i skuteczną metodę leczenia raka, jak wszystkie inne metody czyli chemioterapie i naświetlania. Żeby pacjent miał wybór. I to jest bardzo dobre rozwiązanie.

Kolejki

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Największą przeszkodą w walce o zdrowie są dla Polaków kolejki do specjalistów. I pieniądze. Jedno wiąże się z drugim. Jeżeli nie mamy pieniędzy na wizytę prywatną, jesteśmy skazani na wielomiesięczne oczekiwanie w kolejce do lekarza specjalisty. W tym czasie stan naszego zdrowia może bardzo się pogorszyć. Natrafiamy tutaj na ogromną przeszkodę. Nawet jeżeli sami jesteśmy zwolennikami profilaktyki i wierzymy, że lepiej zapobiegać niż leczyć to trafiamy na opór ze strony systemu opieki zdrowotnej. Chcemy jak najszybciej się przebadać i poznać diagnozę, ale nie możemy tego zrobić. Tu jest z pewnością bardzo dużo do zrobienia i nasi politycy powinni czym prędzej zrobić coś, żeby sytuacja ta się zmieniła. Nie do pomyślenia jest, żeby chory człowiek czekał w kolejce do kardiologa czy endokrynologa kilkanaście miesięcy. Kolejki w niektórych miastach trwają nawet dwa lata. Jak w tym czasie ma czuć się i funkcjonować chory człowiek? Mamy w Polsce duży problem i nie wiadomo kiedy zostanie on rozwiązany. Być może powinniśmy przyjrzeć się funkcjonowaniu opieki zdrowotnej w innych krajach? Może tam są zastosowane rozwiązania, które i u nas będą się sprawdzać? Jak jest w Niemczech, we Francji czy w Skandynawii?

Badania

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Katalog badań, jakie przysługują nam na NFZ jest stanowczo zbyt mały. Nie mówiąc już o tym, że często trzeba wręcz żebrać o skierowanie na te badania u lekarza rodzinnego. W tym katalogu nie ma na przykład badania witaminy D, która jest bardzo, ale to bardzo istotnym parametrem jeśli chodzi o zdrowie. A skierowanie na takie badanie może dać dopiero lekarz specjalista endokrynolog, a i to zdarza się dość rzadko. Najczęściej możemy tylko pomarzyć o zbadaniu witaminy D bezpłatnie. A przecież właśnie ta witamina jest kluczowa jeśli chodzi o nasze samopoczucie, stany depresyjne czy skłonności do depresji, a także naszą odporność. Niska witamina D prawie zawsze oznacza niższą odporność i w efekcie ciągłe infekcje. Można to szybko i prosto wyeliminować zażywając suplement z witaminą D. Jednak wcześniej, przed rozpoczęciem brania tabletek dobrze by było sprawdzić jaki dokładnie mamy poziom, żeby ustalić właściwą dawkę. Niestety, takie badanie raczej będziemy musieli zrobić sobie prywatnie, w laboratorium, na własny koszt. Szkoda, że miliony pacjentów, których na taki wydatek nie stać, nie zrobi tego badania i wciąż będzie żyć w niewiedzy. A wystarczyłoby proste badanie, żeby zacząć uzupełniać niedobór i żyć zdrowo.

Zmęczenie

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Kiedy czujemy się zmęczeni, należy wykonać kilka badań, aby wykluczyć poważne choroby. Możemy oczywiście iść do lekarza na NFZ i poprosić o skierowanie na te badania. Jednak możemy też zrobić je prywatnie, na własne zlecenie. Na pewno należy wykonać morfologię, to podstawowe badanie krwi i wiele mówi ono o naszym stanie zdrowia. Jest w stanie wykryć anemię, która często jest przyczyną zmęczenia i osłabienia. Pojawiają się też zawroty głowy. Zmęczenie może też świadczyć o problemach z tarczycą. Tutaj trzeba zbadać TSH, ft4 i ft3. Jeżeli chcemy wiedzieć czy mamy chorobę Hashimoto, dodatkowo zbadajmy przeciwciała i wykonamy usg tarczycy. Te badania również możemy wykonać prywatnie, na własne żądanie. Zmęczenie może też być skutkiem problemów z poziomem cukru. Jednak nasz cukier na czczo może być najzupełniej prawidłowy. Zły wynik może pojawić się dopiero po obciążeniu glukozą. Dlatego najlepiej zbadać krzywą cukrową i od razu krzywą insulinową. Insulina jest odpowiedzią trzustki na wyrzut cukru. Czasem tkanki nie są wrażliwe na insulinę i trzustka musi wyrzucić jej bardzo dużo, żeby zbić cukier. Stąd właśnie insulinooporność i wszystkie skutki z nią związane. Senność, zmęczenie, wzrost wagi, mimo, że jemy normalnie, nie objadamy się, a dodatkowo ćwiczymy i uprawiamy sport.

Tampony

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Jeżeli chodzi o zabezpieczenia podczas okresu, jest tyle samo zwolenniczek tamponów co ich przeciwniczek. Zwolenniczki zdecydowanie mówią, że odkąd pierwszy raz użyły tamponu, ich życie zdecydowanie się odmieniło. Dzisiaj już zupełnie nie wyobrażają sobie korzystania z podpasek. Ale są też przeciwnicy tych środków i oni również wysuwają poważne argumenty. Argumenty dotyczące zdrowia, a tych nie sposób zlekceważyć. Mówią oni, że używanie tamponów sprzyja infekcjom dróg rodnych. W odpowiedzi na te zarzuty zwolenniczki tamponów mówią, że jest to nieprawda, ponieważ większość z nich od lat używa tamponów, a nigdy nie miały żadnych problemów i infekcji. No cóż, ile kobiet tyle zdań. Jednak nikt nie sprzecza się co do tego, że z tamponów należy korzystać rozsądnie. Absolutnie zabronione jest zakładanie ich na wiele godzin bez zmiany. Powinniśmy zmieniać tampony co kilka godzin, co trzy do czterech godzin. Jeden tampon przez dziewięć czy dziesięć godzin – to absolutnie niedopuszczalne i może skończyć się bardzo groźnym wstrząsem. Wtedy będziemy mogły mieć pretensje tylko do siebie, że nie zachowałyśmy odpowiedniej higieny. W każdym opakowaniu tamponów jest ulotka z informacją jak należy tamponów używać, żeby nie stało nam się nic złego.